Hem

 Senaste inlägg hittar du er fliken  Hem/Aktuellt

Children of Prisoners

Att bestraffa barn för brott som deras föräldrar gjort tycker vi är dumt. Vad tycker du?

När en förälder döms till fängelse berövas samtidigt ett barn den person som var tänkt att vara barnets trygga förebild och beskyddare.

Children of Prisoners är en ideell organisation för socialt arbete på kristen grund.

Föreningen har till  ändamål att tydliggöra de rättigheter barn till fängelsedömda föräldrar har, dels i Sverige men främst i länder där stora utvecklingsinsatser behövs.

Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att vara ett språkrör för barn till fängelsedömda föräldrar, säkerställa att deras rättigheter utifrån FN:s barnkonvention beaktas, genom kunskapsspridning och påverkansarbete eftersträva att minska den sociala stigmatiseringen av dessa barn, och genom att praktiskt bistå med hjälpinsatser för denna målgrupp barn.

Reversible writing (Lyssna och begrunda)