Forskning

Forskning kring hur barn påverkas av att växa upp med en förälder i fängelse är begränsad. Vad som dock framkommit i befintliga studier som gjorts är att dessa barn löper en större risk att drabbas av psykisk ohälsa, skolsvårigheter, koncentrationssvårigheter, självdestruktiva handlingar, utagerande beteende och en förhöjd risk att själva hamna i klammeri med rättvisan.

Coping-studien (2012) belyser glädjande nog också de gynnsamma faktorer som kan stärka ett barn som växer upp med en frihetsberövad förälder. Det är nog så viktigt att inte enbart  fokusera på alla riskfaktorer kopplade till dessa barn, utan att även utvärdera och betona vilka friskfaktorer (positiva stödinsatser) som kan bidra till att stärka dessa barn.

” Det är väl bättre att bygga starka barn, annars måste ni ju reparera oss när vi växer upp och blir trasiga vuxna!? ” (pojke, 7 år)
 
234_18857563473_1336_n234_18856403473_2696_n  234_18865088473_1269_n