Om Oss

 

Att bestraffa barn för brott som deras föräldrar gjort tycker vi är dumt. Vad tycker du?

När en förälder döms till fängelse berövas samtidigt ett barn den person som var tänkt att vara barnets trygga förebild och beskyddare.

Children of Prisoners är en politiskt obunden ideell organisation för socialt arbete på kristen grund.

Föreningen har till ändamål att tydliggöra de rättigheter barn till fängelsedömda föräldrar har, dels i Sverige men främst i länder där stora utvecklingsinsatser behövs.

Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att vara ett språkrör för barn till fängelsedömda föräldrar och framföra deras rättigheter utifrån FN:s barnkonvention, genom kunskapsspridning och påverkansarbete eftersträva att minska den sociala stigmatiseringen av dessa barn, och genom att praktiskt bistå med hjälpinsatser för denna målgrupp barn.