Styrelsen

Children of Prisoners styrelse består av:

Thomas Kassarp-  ordförande

Kjell Waern– sekreterare

Tjebbo van den Eijkhof– kassör

Juliet Aweko- ledamot

Doreen Kizito– ledamot

________________________________________________________________________________________________

Verksamhetschef: Mona Lillkåll Kassarp

Incarcerated-Parent-Children1

Ett barn

Ett barn som kritiseras – lär sig att fördöma

Ett barn som får stryk – lär sig att slåss

Ett barn som hånas – lär sig blyghet

Ett barn som utsätts för ironi – får dåligt samvete

Men ett barn som får uppmuntran, lär sig förtroende

Ett barn som möts med tolerans, lär sig tålamod

Ett barn som får beröm, lär sig att uppskatta

Ett barn som får uppleva rent spel, lär sig rättvisa

Ett barn som får känna vänskap, lär sig vänlighet

Ett barn som får uppleva trygghet, lär sig tilltro

Ett barn som blir omtyckt och kramat, lär sig känna kärlek i världen.

(Dorothy Law Holte)