Projekt

Children of Prisoners är en ekumenisk, politiskt obunden ideell organisation för socialt arbete på kristen grund.

Föreningen har till ändamål att tydliggöra och arbeta för de rättigheter barn till fängelsedömda föräldrar har, dels i Sverige men främst i länder där utvecklingsinsatser behövs.

Föreningen skall uppfylla sitt ändamål genom att vara ett språkrör för barn till fängelsedömda föräldrar och framföra deras rättigheter utifrån FN:s barnkonvention. Föreningen vill genom kunskapsspridning och påverkansarbete eftersträva att minska den sociala stigmatiseringen av dessa barn samt genom praktiskt arbete bistå med hjälpinsatser för denna målgrupp.

Föreningen har sitt säte i Stockholm, Sverige.