Projekt i Etiopien

RSCN1419

I likhet med många andra afrikanska länder karaktäriseras Etiopien av att ha en mycket ung befolkning. 56% beräknas vara under 18 år (och 44% under 15 år). I Etiopien är straffmyndighetsåldern 9 år. Barn- och ungdomsbrottsligheten är ett stort och växande problem. Kombinationen låg straffmyndighetsålder och hög brottslighet bland barn och ungdomar gör att fängelsepopulationen är  mycket ung. Under vårt besök i Etiopien hösten 2013 framkom tydligt att en stor majoritet av dessa barn kommer från trasiga familjer, att bristen på rehabiliterande program är bristfällig, samt att det i stor utsträckning saknas planering inför frigivning.

Förhållandevis många unga flickor sitter frihetsberövade (drygt 10%). I januari 2014 inleds ett pilotprojekt för unga flickor, lett av  FIRC (Former Inmate Rehabilitation Center). Children of Prisoners målgrupp är i första hand barn till fänglsedömda förälder. Många av de frihetsberövade barnen och ungdomarna är dock barn till frihretsberövade föräldrar och av den anledning har vi valt att vara involverade i detta projekt, där bl.a. anknytningen barn-föräldrar skall undersökas.

Vad säger FN:s barnkonvention om barn i fängelse?

  • artikel 40: Ett barn som är anklagat för brott eller blivit dömt för en straffbar handling har rätt att behandlas respektfullt och  rättssäkert.
  • artikel 37: Inget barn fÃ¥r utsättas för tortyr, annan grym behandling eller bestraffning eller dödsstraff. Frihetsberövande av ett barn ska ske i enlighet med lag och fÃ¥r endast användas som en sista utväg och för kortast lämpliga tid. 

TLS_Uganda_3wm