Samarbetspartner i Etiopien

FORMER INMATE REHABILITATION CENTRE, ETHIOPIA

www.firc-et.org

I Etiopien kan man dömas till straff redan vid 9 års ålder. Villkoren på ungdomsanstalter och andra anstalter är oftast undermåliga och liksom i många länder finns inga skyddsnät som tar hand om och hjälper mäniskor tillbaks till ett värdigt liv efteråt. När det gäller barn är detta speciellt känsligt och ännu mer känsligt för flickor. Därför har man under flera år börjat bygga upp olika program för att skapa en bättre framtid för dessa ungdomar. Arbetet påbörjas redan inne på anstalten där man tar reda på grundläggande fakta och ger individuell träning och utbildning. Former Inmates Rehabilitation Centre har börjat sin verksamhet i Addis Abeba, men vill i framtiden erbjuda sina tjänster även i andra delar av landet.

I januari 2014 inleds ett projekt med fokus på unga flickor som skall friges från ungdomsfängelse. Mer info kommer snart.

Domare Woubshet Ayele Gete

Domare Woubshet Ayele Gete är vår kontaktman i Etiopien. Woubshet har en examen från Addis Ababa University Law School. Efter examen arbetade han som expert på etiopiska justitiedepartementet och blev därmed utsedd till domare på Högsta Domstolen och har senare även arbetat som juridisk konsult, skiljedomare och medlare. Vidare var han under sina yrkesverksamma år medlem av det pan-afrikanska advokatsamfundet och etiopiska advokatsamfundet. Domare Woubshet är grundare och chef för olika organisationer, däribland  grundade han, och ledde som generalsekreterare Ethiopian Arbitration and Conciliation Center (EACC). Han är också en av grundarna och var ordförande och samordnare för en skola som heter . Han är vidare grundare  Ethio-Parents School (EPS) samt den första sekreterare Alemayehu Haile Foundation ( AHF ) .

Just nu, i samarbete med andra medlemmar, har han etablerat en ny organisation (FIRC), och för närvarande sitter Woubshet som dess ordförande. Detta centrum är det första i sitt slag i Etiopien i att rehabilitera barn och ungdomar ur åldersgruppen 9-30 år. Eftersom det inte finns någon annan organisation som rehabiliterar denna åldersgrupp av före detta interner, vill FIRC fylla detta tomrum genom sin verksamhet där syftet är att kraftigt minska återfallsfrekvensen gällande ungdomsbrottslighet.