Barn till fängelsedömda föräldrar i Uganda

I Uganda uppskattas ca.150 000 barn ha en mamma eller pappa (eller båda föräldrarna) i fängelse. Dessa barn brukar ibland kallas ”rättssystemets osynliga offer”. När en förälder döms till fängelse berövas samtidigt ett barn den person som var tänkt att vara barnets trygga förebild och beskyddare. I Uganda finns inget socialt  trygghetsnät som ombesörjer de behov och stöd dessa övergivna barn har.

De flesta barn kommer alltid att i första hand se sin förälder som en förälder, inte som en farlig brottsling, oavsett vad andra tycker och säger. Däremot kan det för många barn bli en stor sorg och frustration att inte öppet ges tillåtelse att älska sin frihetsberövade förälder. Många barn vi träffat frågar om det verkligen är tillåtet att älska en mamma eller pappa som begått ett brott…

I Uganda bidrar vi med att tillsammans med lokalbefolkningen bygga internatskolor för barn till dödsdömda föräldrar. En skola står redan klar och nu håller vi på med skola nr 2. Den byggs i Kasenge, ca en halv timmes bilfärd från huvudstaden Kampala.

Vi besöker årligen de dödsdömda föräldrarna i fängelset för att genom samtal och vägledning stärka dem i deras föräldrasamtal, samt ingjuta hopp och dela evangeliets budskap.

Ett viktigt led i vårt arbete, som genomsyrar hela verksamheten, är vårt påverkansarbete gentemot alla relevanta beslutsfattare. Genom kunskapsspridning och nätverkande vill vi fungera som ett språkrör för dessa barn och därmed lyfta fram deras rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

DSCN1045234_18865088473_1269_n